Hướng dẫn


 • Các hình thức thanh toán tại Kaotous

  Các hình thức thanh toán tại Kaotous Sau khi đặt vé thành công. Quý khách vui lòng qua văn phòng Kaotous để thanh toán và nhận vé.
 • Chính sách đổi trả vé

  Chính sách đổi trả vé Thông tin đặt vé và thanh toán vé máy bay, cũng như các dịch vụ khác được đăng tải trên website
 • Chính sách bảo mật

  Chính sách bảo mật Dữ liệu Kaotours thu thập đều được bảo vệ bằng hệ thống bảo vệ dữ liệu cá nhân trực tuyến.
 • Điều khoản sử dụng

  Điều khoản sử dụng Thông tin đặt vé và thanh toán vé máy bay, cũng như các dịch vụ khác được đăng tải trên website www.kaotours.com và www.vevietmy.com
1