Chính sách và điều khoản

  • Chính sách đổi trả vé

    Chính sách đổi trả vé Thông tin đặt vé và thanh toán vé máy bay, cũng như các dịch vụ khác được đăng tải trên website
  • Chính sách bảo mật

    Chính sách bảo mật Dữ liệu Kaotours thu thập đều được bảo vệ bằng hệ thống bảo vệ dữ liệu cá nhân trực tuyến.
  • Điều khoản sử dụng

    Điều khoản sử dụng Thông tin đặt vé và thanh toán vé máy bay, cũng như các dịch vụ khác được đăng tải trên website www.kaotours.com và www.vevietmy.com
1