VIETNAM AIRLINES – THÔNG BÁO TRIỂN KHAI GIÁ NỘI ĐỊA CHÀO THU

Vietnam Airlines thông báo triển khai giá CHÀO THU dành cho nhóm 4 và 6 khách đi cùng nhau

VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO TRIỂN KHAI GIÁ NỘI ĐỊA

Kính gửi Quý Đại lý,

Vietnam Airlines thông báo triển khai giá CHÀO THU dành cho nhóm 4 và 6 khách đi cùng nhau  trên kênh truyền thống, chi tiết như sau:

  • Hành trình áp dụng: Toàn bộ hành trình nội địa Việt Nam.
  • Hiệu lực xuất vé:    Từ 10/07/2023 đến 20/07/2023.
  • Hiệu lực khởi hành: Từ 16/08/2023 đến 31/12/2023 và hành trình hoàn thành
    muộn nhất đến hết ngày 31/12/2023.
  • Giá vé áp dụng:

Số hiệu biểu giá

Nhóm khách

Giá vé áp dụng

 

VNVN23018F_V1.0

 

4

75% giá S-/H-/K-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/A-/P- VNF/-VNF9

 

VNVN23019F_V1.0

 

6

70% giá S-/H-/K-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-/A-/P- VNF/-VNF9

  •    Giá vé không áp dụng: -H-/-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF9P/-VNF9S/-VNF91/-VNF92/-VNF93/-VNF94/-VNF95/-VNF96/-VNFI- 

     Giai đoạn không áp dụng:

Chặng bay

Từ

Đến

HAN– DAD/DLI/NHA/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB; SGN-TBB
HPH/VCA/NHA/VDO/DLI/VII/THD - DAD; HUI-DLI
SGN/THD/VCA/HUI/NHA/DLI/DAD-PQC;
HPH/VII-NHA/DLI/PQC; THD-DLI

31-08-23

02-09-23

28-12-23

30-12-23

DAD/DLI/NHA/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB - HAN; TBB-SGN
DAD - HPH/VCA/NHA/VDO/DLI/VII/THD; DLI-HUI
PQC-SGN/THD/VCA/HUI/NHA/DLI/DAD;
NHA/DLI/PQC-HPH/VII; DLI-THD

03-09-23

05-09-23

31-12-23

31-12-23

SGN - HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/NHA/DLI/DAD/VKG/CAH;
HAN - VII/VCA/VDH/DIN;
HAN/HPH/VII/DAD - BMV/PXU; THD-BMV

31-08-23

02-09-23

28-12-23

30-12-23

HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/NHA/DLI/DAD/VKG/CAH - SGN;
VII/DIN/VCA/VDH - HAN;
BMV/PXU - HAN/HPH/VII/DAD; BMV-THD

03-09-23

05-09-23

31-12-23

31-12-23

SGN/VCA-VCS
HAN/HPH/VII/THD/VDO/DAD/HUI/VDH/UIH/VCL - SGN/VCA - VCS

31-08-23

02-09-23

01-12-23

31-12-23

VCS-SGN/VCA
VCS- SGN/VCA-HAN/HPH/VII/THD/VDO/DAD/HUI/VDH/UIH/VCL

03-09-23

05-09-23

01-12-23

31-12-23

Ghi chú:

  • Khi tra giá nhập account code : VG4/VG6
  • Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng được cập nhật trên hệ thống.    

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin.

Trân trọng cảm ơn.

Đăng ký tư vấn

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email:
Tin nhắn:
Gửi
11/07/2023 7:02:55 SA - 254

Khám phá thêm